O nás

Než nás kontaktujete

Co pro vás budu dělat

AKTUÁLNĚ : MÁME PRO VÁS NOVÉ  lektorované články PRO TZB-INFO.


ENERGETICKÉ PROJEKTOVÁNÍ,  PORADENSTVÍ A STAVEBNÍ DOZOR 

V současné době se z kapacitních důvodů bohužel nemůžeme věnovat energetickým úpravám rodinných domů do  500 m3 obestavěného objemu.

Projektant a energetický poradce ing. Pavel Sláma PhD. má v daném oboru praxi 25 let. Je členem ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) s číslem autorizace 0006728.

Cena služeb:

Konzultace v kanceláři firmy 690kč/h + DPH

Prohlídka stavby 690kč/h + DPH plus doprava 600kč paušálně (Praha a střední Čechy)

Zastupování při jednání s firmami, státními a městskými úřady 1200kč/h + DPH

Další služby