Bioplynová stanice

Co jsou bioplynové stanice (bioplynky) ?

Bioplynové stanice se používají k výrobě elektřiny a tepla. Důležitým faktorem u bioplynových stanic je bioplyn, který se  využívá  k výrobě elektřiny a odpadní teplo z tohoto procesu slouží jako náhrada spalování zemního plynu. Odpadním produktem při výrobě bioplynu je kvalitní hnojivo.

Jakým způsobem bioplyn vzniká? Bioplyn je důsledkem přírodních procesů. Ke vzniku bioplynu dochází při rozkladu organické hmoty bez přístupu kyslíku díky působení bakterií, hub nebo kvasinek .

Bioplyn obsahuje až 70 % metanu, což je např. hlavní složka zemního plynu. S bioplynem tedy můžeme počítat jako s možnou budoucí alternativou neobnovitelného zdroje zemního plynu.

Klady a zápory bioplynových stanic

Klady bioplynových stanic ve většině případů převažují nad negativy. Energie získávaná spalováním bioplynu pochází z obnovitelného zdroje. Díky zpracování biomasy v bioplynových stanicích může být efektivně využito velké množství odpadu, který by jinak neznamenal žádný přínos. Výroba bioplynu navíc neprodukuje vlastní odpad, protože zbylou hmotu lze úspěšně využít jako hnojivo.
Provozování bioplynových stanic přispívá  také k podpoře zemědělství. Bioplynová stanice přináší nové pracovní příležitosti, vede ke snižování objemu skleníkových plynů a může výhodně zásobovat teplem domy či podniky v okolí. Spalováním bioplynu se navíc do ovzduší uvolňují jen nízké emise škodlivých látek. Výroba bioplynu je současně ekologická i ekonomická zároveň.
K nejčastěji uváděným problémům u bioplynek patří obtěžování obydlených lokalit zápachem, čemuž je možné předejít vhodným umístěním bioplynové stanice v dostatečném odstupu od zastavěných ploch. Dalším možným negativem je možný nárůst dopravy poblíž bioplynové stanice. Dopravní prostředky zajišťují přepravu biomasy do bioplynové stanice. Pokud je však bioplynová stanice správně vyprojektována  a provozována, téměř nezapáchá a nezpůsobuje svému okolí žádné problémy.
Námi projektovaná bioplynová stanice v jižních Čechách  je v provozu již více než 5 let.

Závěr:

Bioplynová stanice vyrábí bioplyn, elektřinu i teplo. Počet bioplynových stanic v ČR stoupá. V současnosti je v ČR v provozu přibližně 280 bioplynových stanic a stále přibývají nové. Naše první bioplynová stanice v jihozápadních Čechách funguje více než 5 let.

Jaké služby nabízíme v oblasti bioplynových stanic?

  • projektování bioplynových stanic od okamžiku  plánování realizace
  • plánování bioplynové stanice až po dodatečné připojování nových objektů na tepelnou síť po ukončení stavby
  • nabízíme výběr technologie vhodné pro váš zemědělský podnik spolu s povinnými návaznostmi na platné zákony-povinné využití tepla, bezpečnostní předpisy, ochranná pásma
  • zpracování energetické spotřeby v návaznosti na připojovací rozměry (dimenze) napojených objektů
  • jednání se stavebními úřady od okamžiku prvního záměru po kolaudaci a zkušební provoz