Co pro vás budu dělat

 1. Projdu s Vámi vaši projektovou dokumentaci a upozorním Vás na možná úskalí plánovaného projektu.
 2. Seznámím se spolu s Vámi s místem vaší budoucí stavby.
 3. Projdeme spolu přípojná místa vody, kanalizace, elektřiny, plynu a datových připojení tak, abychom věděli, že je vše skutečně kapacitně nachystáno.
 4. Od okamžiku zaměření základů, které vám provede stavební firma či geodet. V případě vašeho zájmu mohu např. každých 10 dnů navštívit stavbu, zkontrolovat stav a práci, kterou odvedla prováděcí firma a porovnám s dokumentací a s platnými normami.
 5. O každé mé kontrole na stavbě obdržíte formou emailu stručnou zprávu, co jsem na stavbě zkontroloval a shledal a případné odchylky od dobrého stavebního díla. V případě vážnějších nedostatků udělám i zápis do stavebního deníku, k čemuž jsem ve smyslu zákona 360/92 sbírky jako autorizovaná osoba oprávněn.
 6. Vaše stavba se dělí na několik na sebe navazujících částí, někdy se jim říká milníky (milestone). Tyto milníky, když jsou dány složitostí, velikostí a často i lokalitou vaší stavby. Je důležité, vždy než pokročíme k dalšímu milníku, důkladně zkontrolovat předchozí vývoj celé stavby a předcházejícího milníku. Díky tomuto přístupu šetřím svým klientům mnohdy statisícové částky, prostě jen tím, že stavbu kontroluji skutečně průběžně.
 7. Jakmile bude hotová hrubá stavba a bude zastřešeno (sama střecha a její izolace jsou samostatnou etapou), pustíme se společně do technologií, které váš dům či jiný objekt budou potřebovat.
 8. Vzhledem k charakteru vaší stavby začneme pravděpodobně s vytápěním. Následovat budou plynové rozvody (a kouřovod) nebo tepelné čerpadlo, vodovod, kanalizace, elektrické rozvody, vzduchotechnika a nakonec vám dohlédnu na montáž datových rozvodů, případně bezpečnostních kamer. Jsem držitel elektronické oprávnění podle vyhlášky č.50.
 9. Pokud si budete přát vlastní energetický zdroj jako jsou např. fotovoltaické nebo solární panely, jsem připraven i k jednání s vašimi dodavateli těchto systémů během realizace stavby.
 10. Nezanedbatelnou částí mé práce pro vás je i kontrola oken, dveří a dalších výplní otvorů.
 11. Poslední kontrolou, kterou budu provádět na vašem objektu, jsou kontroly vnitřních povrchů jako jsou stěny, obklady a dlažby.
 12. V případě, že váš dům bude zateplen, mohu Vám zkontrolovat výpočet vhodného zateplení a po té zkontrolovat provedení, zateplení a jeho důležité návaznosti na oplechování, parapety a základy domu.
 13. Bohužel často nejnáročnější prací při dozoru vašeho domu či jiného objektu je kontrola předávané dokumentace, která je nedílnou součástí vašeho domu.