Posouzení tepelných ztrát potrubí dle ČSN EN 13 941

Podrobný postup výpočtu tepelných ztrát potrubí dle ČSN EN 13 941 je uveden v tomto pdf souboru:

Vypocet_dle_CSN_EN_13_941