Napojení vývojového střediska ŠKODA AUTO Česana

Napojení vývojového střediska Škoda Auto Mladá Boleslav na horkovod ŠKO-ENERGO horkovedem 2xDN200. Zde výstavba výtahové věže pro handicapované zahrnující kromě výtahu a vyhlídkové plošiny i svislé horkovodní potrubí. Jedná se o staticky definovaný celek, pevný bod je umístěn cca v 1/3 výšky věže.