Než nás kontaktujete

Než se rozhodnete kontaktovat naší firmu, prosím odpovězte si na následující dotazy:

  1. Mám svůj stavební záměr na tolik vyjasněný, že mohu zadat projektovou dokumentaci?
  2. Jednal jsem již se stavebním úřadem ve věci mého stavebního záměru a to i v případě nástavby, přístavby či celkové změny vytápění objektu?
  3. Chci si vybrat prováděcí firmu pro svůj záměr sám nebo budu potřebovat výběrové řízení včetně vyhodnocení?
  4. Budu potřebovat pro svůj záměr nové přípojky inženýrských sítí nebo jejich posílení?
  5. Představuji si stavební dozor jako 2-3 návštěvy během výstavby nebo jako každotýdenní kontrolu mé stavby?
  6. Budu si přát nechat se zastupovat při jednání s dodavatelskými firmami nebo před úřady státní, městské nebo obecní správy?