Rekonstrukce budov

ing. Pavel Sláma PhD. a kolektiv Vám zajistí při Vaší obnově domu (rekonstrukci budovy) všechny související služby.

Služby jsou nabízeny od ⇒ počáteční prohlídky ⇒ přes zadání projektu ⇒ po kontrolu odvedených prací.

Máme odborné spolupracovníky v oboru hydroizolací, zateplení fasád a střech.

Zaměřujeme se na tepelně technický stav Vašeho objektu, tedy již od samého začátku stavby dohlédneme na Vaše budoucí úspory provozu domu.

Průběh činností při rekonstrukci:

1. Na úplném začátku při návštěvě u klienta provedeme zhodnocení objemu vytápěných ploch, struktury, kvality stěn a stropů. Po té klientovi navrhneme novou nebo upravenou koncepci vytápění domu. Strukturou se rozumí vyzdění cihlami nebo vyhodnocení stavu již provedeného stávajícího zateplení.

2. Po této návštěvě bude sepsána zpráva. Ve zprávě bude zhodnocen současný stav a budou navržena řešení, jak tento stav změnit. Cílem je snížit náklady na vytápění a provoz domu alespoň o 30%.

3. Po odsouhlasení zprávy klientem ing. Pavel Sláma PhD. zajistí projektovou dokumentaci a její projednání se stavebním úřadem a dalšími úřady státní a regionální správy.

4. V případě zájmu Vám pomůžeme s výběrem (možno i výběrovým řízením) stavební firmy, kterou po celou dobu prací budeme dle projektu a Vašich pokynů kontrolovat. Vše bude v souladu se stavebních zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

5. Po provedení rekonstrukce, prověříme shodu mezi odvedeným dílem a zadáním díla dle projektové dokumentace a požadavků zákazníka.

Co Vám můžeme ještě nabídnout při rekonstrukci budov?

Na přání zákazníků provádíme změny:

  • u  průzvučností stropů
  • pasivní energetický standard
  • zvláštní požadavky na požární ochrany budovy.

Všechny Vaše požadavky budeme provádět v souladu se stavebním zákonem. Klientem požadované změny stavby budou průběžně projednávány s projektantem,  podle potřeby i formou změnového řízení.