Stavební dozor

Na základě udělené autorizace je ing. Pavel Sláma PhD., jako energetický poradce, oprávněn kontrolovat průběh Vašich staveb zaměřených na energetické úspory.  Energetické úspory mohou vzniknout díky změnám vytápění, zateplení a různými izolacemi.
Tedy na základě projektové dokumentace je možno kontrolovat průběh Vaší stavby již od úplného začátku až po ukončení prací a vyhodnocení jejich energetické efektivnosti.  Energetickou efektivnost můžeme vyhodnotit např. pomocí měření tepelných ztrát . Tímto způsobem můžeme vyhodnotit, zda po dokončení stavby byly dosaženy požadované hodnoty.

Kompletní proces stavebního dozoru zahrnuje:

1. zpráva o stavu a návrh opatření pro snížení energetické spotřeby

2. zadání a spolupráce na projektové dokumentaci

3. projednání s dotčenými úřady státní správy případně sousedy a Stavebním úřadem
4. spolupráce při výběru prováděcí stavební firmy

5. kontrola jednotlivých etap stavby

a) terénní úpravy místa budoucí stavby

b) příprava přípojek pro stavbu

c) výkopy pro stavbu

d) šalování zemních konstrukcí

e) betonáže základů a základové desky  včetně prostupů

f) svislé nosné konstrukce

g) střecha

h) výplně otvorů – okna, dveře, vjezdy

i) vodovodní instalace

j) kanalizace splašková a dešťová

k) topné rozvody včetně tepelných zdrojů

l) rozvody chlazení

m) elektrorozvody

6. kontrola stavebního deníku

7. přejímka hotových prací

8. kolaudace

9. záruční provoz stavby včetně měření

Zákazník nám řekne výši požadované úspory a my Vám dodáme projektovou dokumentaci, která požadovanou úsporu (samozřejmě při správném provedení stavby) zajistí.
Jsme schopni provádět jen stavební dozor podle Vámi pořízené stavební dokumentace
nebo kompletní proces tj. 1.- 9. ⇒od zadání až ⇒ po řešení záručních oprav.