Vědecký význam řešeného problému zmapování teplotního pole v okolí zasypaného potrubí

Vědeckým problémem je ověření či úprava tradičních výpočtových metod pro určení tepelných toků jednotlivými izolačními vrstvami, s ohledem na skutečný stav zasypané trubní konstrukce, to vše při proměnlivých provozních podmínkách a změnách vnějších klimatických vlivů – především teploty a vlhkosti okolního prostředí s návrhem možného rozsahu platnosti použitých metod. Dále je cílem vytvoření funkčního numerického modelu průběhu teplot v bezprostředním okolí předizolované horkovodní trubní konstrukce.

Příprava pro zmapování teplotního pole v okolí zasypaného potrubí
Příprava pro zmapování teplotního pole v okolí zasypaného potrubí