Vytápění

Co vše obsahuje úvodní projekt vytápění:

vypouštěcí a uzavírací soustava
vypouštěcí a uzavírací soustava
 • Posoudíme u Vás současný stav a navrhneme vhodný kotel.
 • Analyzujeme stávající situaci a navrhneme vhodné varianty tepelných čerpadel
 • Poradíme klientům, kde je vhodné instalovat podlahové topení.
 • Určíme množství a velikost teplovodních kolektorů včetně projektu topných rozvodů
 • Poskytujeme zregulování soustavy spolu s určením referenční místnosti po dokončení jednotlivých topných stoupaček.
 • Projektování topení (domy, objekty)

Co vše obsahuje prováděcí projekt vytápění?

regulační soustava jednotlivé stoupací větve projekt Mělník
regulační soustava jednotlivé stoupací větve projekt Mělník
 • Zaměříme vytápěné místnosti
 • Navrhneme topné výkony
 • Analyzujeme a navrhneme  změny způsobu vytápění včetně vypracování a podání ke stavebnímu úřadu
 • Zhodnotíme vhodnost montáže tepelných či elektrických kolektorů, zdrojů biomasy, odpadního tepla, tepla z vrtu nebo z okolního vzduchu.
 • Vytvoříme návrh dimenzování trubkové topné soustavy, radiátorů, konvektorů
 • Zajistíme napojení solárních panelů do topného systému vody
 • Zajistíme napojení dalších alternativních zdrojů do rozvodu Vašeho domu
 • Provádíme stavební dozor. Dozorujeme  navržené změny dle projektové dokumentace a rozhodnutí stavebního úřadu.
 • Provedeme  kontrolní zprávy s kulatým razítkem, zápisy do stavebních deníků

Snížit Vaše náklady na vytápění neznamená vždy vyměnit kotel. I s Vaším zařízením je možné po jednání s výrobcem kotle či radiátorů dosáhnout Vašich úspor (energie, peněz). Je možné, že Váš kotel potřebuje pouze vyměnit hořáky nebo teplosměnné plochy za několik set Kč a efekt je okamžitý!

Pracujeme např. s kotli   VERNER, JUNKERS, Vailant, Buderus, Viesmann. Instalace nového nebo  generální oprava Vašeho starého kotle Vám přinese okamžité snížení spotřeby plynu.

Máme dobré zkušenosti s tepelnými čerpadly skandinávské výroby. Často instalace malého tepelného čerpadla vzduch – voda zajistí tepelné potřeby Vašeho domu po většinu roku.

Radiátory Korado využijeme i pro vytápění Vašeho domu.

Zregulováním soustavy vždy snížíte spotřebu energie Vašeho domu. Tuto práci však vždy nechte odborníkům!

Na celkovém řešení vytápění v komunální sféře spolupracujeme např. BFS Energo a.s.

Projednáme za Vás s dodaveteli energií pro nově navrhované  řešení zajímavé ceny!

Z výše uvedeného vyplývá, že vytápěnízahrnuje projektování a instalaci topení (podlahové topení, radiátory, kotle a tepelná čerpadla). Současný trend je stále instalovat nízkoteplotní plynové kotle (kondenzační), které jsou vhodné pro podlahové topení a kotle na tuhá paliva.

Námi realizované projekty vytápění v okrese Praha, Mělník a ve středních Čechách.

regulace-stoupací-větve-ohřáté-teplé-vody-PUR-ENDERSSON
regulace-stoupací-větve-ohřáté-teplé-vody-PUR-ENDERSSON
výměník- teplá voda
výměník- teplá voda