Zateplení

Při zateplení domu pro Vás provedeme následující činnosti:

  • Stanovíme tloušťku izolace na plášti domu, na základu domu a na střeše
  • Porovnáme izolační materiály z hlediska tepelných vlastností a pevnosti
  • Vypočítáme ekonomickou tloušťku izolace
  • Navrhneme kotvení izolace
zateplení bytového domu Mělník
zateplení bytového domu Mělník

Dále se zateplením rozumí i vyřešení stěnových prostupů (okna, dveře, výtahové šachty, větrací šachty, komíny…). Není však pravdou, že bez výměny oken nelze zateplovat. Jsme připraveni i na Vaše historické objekty (tj. činžovní domy z 19. a zač. 20 stol.). Navrhneme Vám i vícekomorové systémy oken v závislosti na celkovém stavu domu.Za rozumné peníze Vám vypracujeme základní návrh energetických úspor Vašeho domu a způsob, jak úspor docílit.  (Základní návrh energetických úspor u  rodinného domu je rozsah 5 stran A4.) Z návrhu se dozvíte čím a jak začít a jak docílit konečného stavu.Vždy hledáme nejvyšší úsporu energie při minimálních nákladech na její realizaci. Po realizaci opatření směřujících k základní úspoře tepla (tj. zateplení a úprava oken) Vám poradíme, jak pokračovat při dalších úpravách domu. Naším cílem je, aby vaše úspory byly trvalé. (Tím se rozumí úprava Vašich topných rozvodů, větrání a regulace).

Dále nabízíme  energetické výpočty

hydroizolace obytného zděného domu po rekonstrukci
hydroizolace obytného zděného domu po rekonstrukci
 • výpočet tepelné ztráty domu dle ČSN EN 73 0540
 • výpočet tepelného příkonu domu
 • výpočet provozních režimů topení (topné soustavy)
 • návrh topných křivek pro nastavení regulace

Realizované projekty na zateplení domu, střech v okrese Praha, Mělník a Sedlčansko.